KOKEILE NYT
- Case Study -

Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin katuvalaistus sekä liikennevaloverkko

 

jyvaskyla_logo_web_iso

 

Jyväskylän kaupunki siirtyi uuteen aikaan katuvalaistusverkon omaisuudenhallinnassa.

Jyväskylän kaupungin katuvalaistusverkon dokumentointia ylläpiti aikaisemmin Jyväskylän Energia Oy kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Työhön käytettiin samoja ohjelmistoja, joilla ylläpidettiin sähkön jakeluverkon dokumentteja.

Jyväskylän Energia Oy ilmoitti vuonna 2016 siirtyvänsä jakeluverkon ylläpidossa uuteen ohjelmistoon vuoden 2018 alussa. Yhtiö ei voinut taata uuden ohjelmiston soveltuvuutta ulkovalaistusverkon ylläpitoon, joten sovittiin, että ulkovalaistusverkon dokumenttien ylläpito siirtyy kaupungin tehtäväksi samassa yhteydessä. Tavoitteeksi asetettiin, että uudella ohjelmistolla pitää pystyä hallitsemaan ulkovalaistusverkon lisäksi myös liikennevaloverkon dokumentteja. Jyväskylän kaupunki kilpailutti hankinnan ja päätyi KeyLight-verkkotietojärjestelmään. Hankintaprosessi ja uuden ohjelmiston käyttöönotto sekä olemassa olevien tietojen siirto Keylightiin onnistuivat hyvin ja pysyivät täysin aikataulussa.

Ulko- ja liikennevaloverkon menestyksekkään ylläpidon perusedellytyksenä on, että tilaaja tietää mitä omistaa ja mikä on omaisuuden kunto. Nämä perustiedot ovat suunnittelun ja hankintojen lähtötietoja, jotka tulee olla verkon omistajan hallinnassa. Omaisuutta on nyt mahdollista tarkastella kattavasti eri näkökulmista ja pohjatietojen saanti esimerkiksi kilpailutuksia varten on entistä helpompaa ja nopeampaa. Myös investointipäätöksiä ja suunnitelmia on helpompi tehdä ja perustella tukeutuen KeyLightista saatavaan faktatietoon.

Lisäksi on huomioitava sähköturvallisuusasiat. Millään taholla ei saa olla vanhentuneita verkkotietoja käytössä. Oikea tieto tulee olla vain yhdestä paikasta saatavilla ja käytössä myös maastossa reaaliaikaisena. KeyLight-verkkotietojärjestelmä täyttää hyvin kaikki nämä tilaajan asettamat tavoitteet.

Vuoden käyttökokemukset ovat osoittaneet, että ohjelma toimii luotettavasti ja omaa suuren potentiaalin omaisuudenhallinnan kehittämiseksi myös jatkossa. Näitä tunnistettuja kehityskohteita ovat mm. takuuaikojen hallinta ja korjausvelan laskentatyökalut tulevaisuudessa. Lisäksi on koettu positiivisena asiana, että yritys on ottanut käyttäjät aktiivisesti mukaan kehitystoimintaan ja ohjelmistoa kehitetään yhdessä.

Ota Yhteyttä

Anna sähköpostiosoitteesi ja otamme yhteyttä mahdollisimman pian.