KOKEILE NYT

Vesihuollon ekosysteemi

Integroitu järjestelmäkokonaisuus vesihuollon ammattilaisille verkon parempaan hallintaan

 

Yksi keskusikkuna verkostoon sisältäen kaiken oleellisen tiedon analysointia varten

KeyAqua technical slides FI 3

 

KeyAqua

 

KeyAqua on kattava ja rajapinnoilla laajennettava paikkatietojärjestelmä vesi-, viemäri- ja hulevesiverkon hallintaan ja dokumentointiin vesihuollon ammattilaisille. Paikkatietojärjestelmä sisältää vesihuoltoverkon kohteiden kattavat ominaisuustiedot sekä tarkat sijaintitiedot.

KeyAqua voidaan yhdistää rajapinnoilla erilaisiin IT-järjestelmiin, jotta vesihuollon ammattilaiset saavat yhden keskusikkunan KeyAquasta koko verkoston toimintaan. Yhdistä asiakastiedot, kartat, automaatiojärjestelmät, etämittarit ja muut IoT-laitteet tiedon analysoimiseksi.

Lue alta tarkemmin mitä tietojärjestelmiä KeyAquaan voidaan kytkeä.

asiakkaat

Water ecosystem crm

Yhdistä vesilaskutusjärjestelmästä asiakastiedot ja tuo kaikki asiakkaat ja niiden tiedot sijainteineen, sopimuksineen ja kulutuksineen näkyviin KeyAquan karttapohjalle

Automaatio

Water ecosystem automation

Yhdistä erilaiset automaatio- ja IoT-järjestelmien mittaustiedot, kuten virtaus-, paine- ja lämpötilatiedot tehdäksesi syvempiä analyysejä verkon tilasta suoraan KeyAquasta.

Kartat

Water ecosystem maps

Yhdistä eri karttapalvelut ja tuo kaupungin omat yksityiskohtaiset kantakartat, ilmakuvat, kiinteistörajat, maaperätyypit, suunnitteluaineistot  ja muut kartta-aineistot KeyAquaan

Analyysit

Water ecosystem analyses

Eri järjestelmistä tuodut tiedot yhdistetään yhteen karttanäkymään verkoston tietojen kanssa, jolloin voidaan tehdä syvempiä analyysejä, kuten hydraulinen mallinnus ja vesitaselaskenta

Informaatio

Water eocystem data

Yhdistä eri datalähteitä niin julkisista kuin yksityisistä datapalveluista ja näytä sekä visualisoi tuotua tietoa KeyAquassa yhdessä vesihuollon verkkokartan kanssa

Raportointi

Water ecosystem reporting

Yhdistä kolmannen osapuolen raportointijärjestelmät KeyAquaan viedäksesi tietoja ja luomalla syvällisiä raportteja ja lämpökarttoja, joissa yhdistyvät eri tietolähteiden jalostetut tiedot

Integraatioiden mahdollisuudet

Vesilaitoksilla on useita erilaisia tietojärjestelmiä verkoston ja sen kunnon hallintaan. Moderni toimintaympäristö edellyttää erilaisten laite- ja ohjelmistoratkaisuiden käyttöä sekä tiedon liikuttamista niiden välissä. Integraatiot tulevat yhä tärkeämmiksi tulevaisuudessa.

KeyAqua paikkatietojärjestelmä voidaan yhdistää eri järjestelmiin rajapinnoilla tietojen siirtämiseksi järjestelmien välillä molempiin suuntiin. Tämä mahdollistaa oleellisen tiedon näyttämisen yhdessä keskusikkunassa verkkokartan kanssa. Kun tarpeelliset tiedot on tuotu KeyAquaan, voidaan tehdä syvällisempiä analyysejä verkosta, esimerkiksi hydraulista mallinnusta ja vesitaselaskentaa.

KeyAqua paikkatietojärjestelmä

KeyAqua on paikkatietojärjestelmä vesi-, viemäri ja hulevesiverkoille, joka sisältää kattavat työkalut ja toiminnot verkon dokumentaation sisäänlukuun, digitointiin, päivittämiseen, korjaamiseen, hallinointiin ja raportointiin.

Erilaiset rajapintaratkaisut mahdollistavat KeyAquan yhdistämisen useiden erilaisten vesilaitosjärjestelmien kanssa ja tiedon siirtämisen järjestelmästä toiseen tarkempien analyysien tekemiseksi.

KeyAqua network

 

Asiakashallinnan integraatiot

Yhdistä asiakashallintajärjestelmä ja tuo vedenkäyttäjien tiedot kulutustietoineen KeyAquaan ymmärtääksesi miten vesihuoltoverkon huoltotoimenpiteet vaikuttavat asiakkaisiin.

Kommunikoi asiakkaiden kanssa käyttäen tekstiviestejä ja lähetä häiriökarttatiedotteita vedenkäyttäjien puhelimiin parantaaksesi asiakastyytyväisyyttä.

Water ecosystem crm

 

Automaatiojärjestelmien integraatiot

Yhdistä eri automaatiojärjestelmiä ja tuo mittaustietoa verkosta ymmärtääksesi paremmin veden kulutusta ja verkon käyttäytymistä sekä tilaa.

Määritä mittausalueita ja tuo virtausmittaustietoa sekä käyttöpaikkojen kulutustietoa ymmärtääksesi missä ongelmalliset alueet ovat.

 

Water ecosystem automation

 

Karttapalveluiden integraatiot

Yhdistä erilaiset karttapalvelut ja tuo kantakarttoja, ilmakuvia, maaperä- ja korkeusdataa, kiinteistörajatietoa sekä muuta karttatietoa.

Yhdistä karttatiedot ja vesihuollon verkkokartta kohteineen tehdäksesi entistä parempia suunnittelmia verkon kunnossapitoon ja muihin investointeihin.

Water ecosystem maps

 

Muut integraatiot tietojärjestelmiin

Yhdistä erilaisiin julkisiin ja yksityisiin tietolähteisiin ja tuo erilaista kuva- ja ominaisuustietoa KeyAquaan.

Näytä, visualisoi, hae ja hyödynnä tuotua dataa yhdessä vesihuollon verkkokartan kanssa ymmärtääksesi verkon tilaa entistä syvällisemmällä tavalla.

Water eocystem data

 

Mallinnus ja analysointi

KeyAquaan sisäänluettua tietoa voidaan yhdistää ja hyödyntää eri tavoitella kun tehdään syvellisempiä raportteja ja analyyseja verkon tilasta.

Sisäänluettua tietoa voidaan käyttää erilaisissa toiminnoissa kuten verkon hydraulisessa mallinnuksessa ja vesitaselaskennassa.

Water ecosystem analyses

 

Raportointi

Yhdistä kolmannen osapuolten erilaiset raportointijärjestelmät KeyAquaan ja yhdistä eri tietolähteiden tietoja useista eri paikoista.

Luo kustomoituja ja tarpeeseen soveltuvia syvällisiä jalostettuja raportteja ja lämpökarttoja, jotka auttavat verkon ylläpidon hallinnassa.

Water ecosystem reporting

 

 

Hyödyt

Yhdistämällä KeyAquan erilaisten vesihuollon tietojärjestelmien kanssa, vesilaitos saa yhden keskusikkunanäkymän koko vesihuoltoverkostoon, jotta sen tilaa, rakennetta ja käyttäytymistä voidaan ymmärtää entistä paremmin.

Yhdistettu tieto on myös jaettavissa kaikille vesihuollon sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, jotta saatua tietoa voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti kaikkien eri osapuolten kesken.

Lue lisää vesihuoltoblogeistamme täältä.

Saatavuus

Tiedot jaettavissa kaikille

Jalostus

Yhdistä ja jalosta tietoa

Automatisointi

Automaattinen tiedonsiirto

Raportointi

Asiakaskohtaiset raportit

Get In Touch

Send us your email and we'll reply ASAP.