KOKEILE NYT
- Case Study -

Kymen Vesi

Vesilaitos, joka tarjoaa palveluita noin 22,000 asukkaalle.

 

KVO

 

Kymen Veden kokemuksia Keypron KeyAqua-ratkaisusta

Kymen Vesi on Kymenlaakson alueella toimiva alueellinen vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hyvälaatuista talousvettä luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Vesilaitos myös huolehtii alueen jätevesien käsittelystä ympäristöarvoja kunnioittaen. Kymen Vesi operoi vesihuoltoverkostoa, jossa on noin 800 kilometriä vesijohtoja runkolinjoineen sekä toiset 800 kilometriä jätevesilinjoja. Yhtiön toiminta-alueella verkostoon liittyneissä kiinteistöissä asuu arviolta 72 000 asukasta eli noin 95 % koko Kotkan, Pyhtään ja Anjalankosken alueen asukasmäärästä. Oman verkkonsa lisäksi Kymen Vesi on yhteistyössä yli kahdenkymmenen paikallisen vesiosuuskunnan kanssa.

Koko vesi- ja jätevesiverkoston kartoituksesta, ominaisuustietojen ylläpidosta ja dokumentoinnista vastaa Kymen Veden oma kartoitustiimi. ”Käytämme verkkomme sijainti- ja ominaisuustietojen ylläpitoon Keypron KeyAqua-ratkaisua”, kertoo Timo Kurittu, vesilaitoksen kartoittaja, ja jatkaa: ”Oman verkkomme lisäksi tarjoamme myös verkoston kartoitusta ja dokumentointia paikallisille vesiosuuskunnille ja näin ollen saamme kaikki johtotiedot samoille karttapohjille ja samaan järjestelmään”. Suomen tasolla Kymen Vesi näyttääkin suuntaa aktiivisella esimerkillään tarjoten apua ja tukea myös alueensa vesiosuuskunnille.

Vaivaton verkkotietoon pääsy on Kymen Vedelle hyvin tärkeä ominaisuus. Tämä tarkoittaa sekä sisäistä toimintaa että toimintaa sidosryhmien kanssa. ”Meille on tärkeää, että voimme tarvittaessa jakaa verkkomme sijaintitiedot toiminta-alueemme kaupunkien, muiden johdonomistajien ja urakoitsijoiden kanssa”, korostaa Kurittu ja täsmentää: ”Haluamme ettemme omalla ja urakoitsijoiden toiminnalla vaaranna muiden johdonomistajien johtoja. Samaa odotamme muilta johdonomistajilta. Vain saumaton tiedonjako mahdollistaa tämän”. Kymen Vedellä onkin KeyAqua-järjestelmässään mahdollista näyttää verkkotiedot muutamalta muulta alueellaan toimivalta verkonomistajalta samalla karttapohjalla.

Verkkotiedon ylläpito ja helppo tietoihin pääsy on edellytys myös sujuvalle vesilaitoksen sisäiselle toiminnalle. Yhteisestä KeyAqua-järjestelmästä on ollut hyötyä etenkin ottaen huomioon, että Kymen Vesi syntyi kolmen kunnan yhdistymisen myötä. ”Lähtötilanteessa meillä oli Kotka, Pyhtää ja Anjalankoski – ja kaikilla eri järjestely ja vähän eri toimintatavat verkkotiedon osalta”, muistelee Kurittu. Nyt Kymen Vedellä kaikki pääsevät verkkotietoon käsiksi kätevästi selaimellaan: mittausosasto, suunnitteluosasto, verkostoyksikkö, asentajat, myynti ja johto. Kartoitustiimi käyttää jopa KeyAquaa suoraan kentältä kannettavalta tietokoneelta ja langattoman verkkoyhteyden kautta.

Mihin Kymen Vesi sitten käyttää KeyAquaa päivittäin? Ensinnäkin KeyAqua on verkon sijainti- ja ominaisuudenhallintajärjestelmä. Kymen Vedellä on helposti eroteltavissa verkoston elementit vesitorneista aina putkiston kautta vedenpuhdistamoihin sekä yksittäisiin pistemäisiin kohteisiin. KeyAqualla voi kätevästi havainnollistaa näihin elementteihin liittyvät viitteet, varusteet ja kuntotiedot. Järjestelmässä on lisäksi dokumentoitu toiminta-alueet, vedenottamot ja valuma-alueet. Kaikki nämä voidaan havainnollistaa neljällä eritasoisella taustakarttapohjalla.

Mutta Kuritun mukaan KeyAqua on paljon muutakin kuin sijaintikartta: ”Käytämme KeyAquaa verkoston hallintaan kuten vikojen seurantaan ja TV-kuvausten käsittelyyn sekä verkon saneerauksen suunnitteluun. Ja tulevaisuudessa KeyAquan käyttö laajenee ennestäänkin”. Kurittu mainitsee, että tulevaisuudessa juuri verkoston veden liikkeen ja ominaisuuksien hallinta tulee olemaan KeyAquan kannalta suuremmassa osassa. Hän kertoo että viemäripuolella on olennaista saada sadevedet pysymään kurissa ja sen lisäksi virtaamien seuranta on tärkeää. Lisäksi puhtaan veden puolella olennaista on linkata strategiset mittauspisteet verkkotietoon sekä mallintaa nykyistä dynaamisempi vikatieto karttapohjalle. Kaiken kaikkiaan Kymen Vedessä olemme tyytyväisiä KeyAquaan – ”Keypron kanssa yhteistyössä olemme saaneet vesihuoltoyhtiön tarpeisiin erittäin hyvin sopivan järjestelmän”, toteaa Kurittu.

Tarina jatkuu

Lue lisää, miten Kymen Vesi on käyttänyt KeyAquaa päivittäisessä toiminnassa ja millaisia uusia hyötyjä vesilaitos on viime aikoina saavuttanut KeyAqua paikkatietojärjestelmän avulla. Asiakastarina on luettavissa täällä.

0

Asukasta

0

Kilometriä vesi- ja viemärilinjoja

Want a Free Trial?

We'll be in touch ASAP to arrange a demo for your company.