KOKEILE NYT

Online-tieto KeyAquassa

Näe ja ymmärrä vesihuoltoverkon tilannekuva yhdeltä ruudulta nopeasti

 

Kaikki oleellinen tieto verkostosta yhdessä ikkunassa kaikkien saatavilla

KeyAqua

 

KeyAqua on kattava ja rajapinnoilla laajennettava verkkotietojärjestelmä vesi-, viemäri- ja hulevesiverkon hallintaan ja dokumentointiin vesihuollon ammattilaisille. Järjestelmä sisältää vesihuoltoverkon kohteiden kattavat ominaisuustiedot sekä tarkat sijaintitiedot.

KeyAqua voidaan lisäksi yhdistää rajapinnoilla useisiin erilaisiin kolmannen osapuolen IT-järjestelmiin kattavan vesihuoltoverkon tilannekuvan luomiseksi. Näihin järjestelmiin lukeutuvat muun muassa erilaiset IoT-anturit ja automaatiojärjestelmät.

Lue alta tarkemmin tiedon tuonnista ja tilannekuvan luonnista KeyAquaan.

Tilannekuva

KeyAqua_online

Voit visualisoida hälytykset kartalla ja hyödyntää tietoa esimerkiksi kunnossapidossa ja riskien hallinnassa

Tiedon analyysit

KeyAqua_online 2

Voit tarkastella ja analysoida tietoa esimerkiksi vesitaselaskennan avulla 

Mitä online-datalla tarkoitetaan

Online-tiedolla tarkoitetaan erilaisten vesihuoltoverkon antureiden, mittauslaitteiden ja muiden automaatiojärjestelmien tuottamaan tietoa, joka voidaan tuoda rajapintojen avulla KeyAquaan tarkasteltavaksi ja jatkojalostettavaksi.

Tämän avulla on mahdollista luoda reaaliaikainen tilannekuva verkosta KeyAquaan kaikkien saataville.

 

Tiedon hyödyntäminen KeyAquassa

 

Yllä mainittujen järjestelmien tuottama data voidaan näyttää KeyAquassa sellaisenaan erillisillä lomakkeilla, esittää viivadiagramissa valituilla parametreilla tai se voidaan visualisoida karttanäkymään valituilla väreillä.

Yleisesti ottaen näistä järjestelmistä tuotavat tiedot sisältävät verkon vesimääriä, pinnankorkeuksia, hälytyksiä tai verkon sekä mittalaittteen kuntotietoja.

Näiden avulla KeyAquaan voidaan muodostaa koko verkon kattava tilannekuva, joka on kaikkien käyttäjien saatavilla ja näyttää tärkeimmät tiedot verkosta yhdessä näkymässä.

Tätä kautta maastokäynnit ja erilaiset huolto- ja korjaustoimenpiteet saadaan nopeasti ja tarkasti kohdistettua oikeaan paikkaan. Näkymän kautta voidaan myös analysoida mihin kunnossapidon toimenpiteitä kannattaa kohdistaa.

Tietoa voidaan hyödyntää myös vesitaselaskennassa eli vuotavimpien alueiden tunnistamisessa ja vuotovesien vähentämisessä.

Kun online tieto antureilta ja mittareilta tuodaan KeyAquaan, voidaan sitä hyödyntää riskien ja omaisuuden hallinnassa.

KeyAqua network

 

 

Lue aiheesta

 

Kerromme lisää KeyAquan mittaustietokannasta blogissamme Mittaustietokanta KeyAqua- ja KeyDH tuotteissa.

Voit myös tutusta tarkemmin tiedon avulla tehtävään tarkemaan analyysiin kuten vesitaselaskentaan ja hydrauliseen mallinnukseen.

Yleistä tietoa liittyen verkkotietojärjestelmän jatkokehitykseen löytyy blogista Smart water projektin kuulumisia.

Tilannekuva

Kaikki yhdessä näkymässä

Saatavuus

Tilannekuva kaikille käyttäjille

Selkeys

Näytä vain olennainen

Helppous

Vain yksi järjestelmä

Want a Free Trial?

We'll be in touch ASAP to arrange a demo for your company.