KOKEILE NYT
- Case Study -

Kerava

Keravan kaupungin katuvalaistus sekä liikennevaloverkko

 

Keravan_logo.svg

 

Keravan kaupunki otti käyttöön modernin paikkatietojärjestelmän katuvalaistusverkon hallintaan

Keravan kaupungin noin 8500 valaisinpisteen katuvalaistusverkon dokumentaatio oli ennen KeyLightin käyttöönottoa hajaantunut yli 80 eri dokumenttiin ja suuri osa tästä tiedosta oli vielä urakoitsijan hallussa. Tämä oli suuri haaste, koska olemassa olevaa tietoa ei ollut mahdollista hyödyntää kunnolla eikä se ollut täysin verkon omistajan hallussa. Näin toteaa Keravan kaupungin katuvalaistuksesta vastaava liikennesuunnittelija Miika Tiihonen.


KeyLightin käyttöönoton myötä tiedot saatiin yhtenäistettyä ja niiden saatavuus parani kaikkien sidosryhmien kesken. Nyt katuvalaistusverkon dokumentaatio oli myös täysin verkon omistajan hallussa, jolloin tiedon päivittäminen ja hallinta helpottuivat huomattavasti.


Tätä kautta muun muassa saneerausten hallinta nopeutui huomattavasti, kun esimerkiksi elohopealamppujen määrät ja sijainnit oli mahdollista saada nopeasti selville työkalun avulla.


Verkon omistajan näkökulmasta myös urakoitsijan toiminnan johtaminen ja seuranta paranivat, koska vasta kun verkkoon tehdyt muutokset on digitoitu verkkotietojärjestelmään urakoitsijan toimesta, muodostuu tämän jälkeen heille laskutusoikeus. Näin verkon omistajan on helpompi pitää huoli, että verkon tiedot myös pysyvät ajan tasalla ja aineiston laatu paranee koko ajan.


Tiihonen toteaa myös, että Jatkossa esimerkiksi palveluita ja tuotteita on helpompi kilpailuttaa, kun verkon tiedot ovat ajan tasalla ja näin ollen kilpailutusta varten tarvittavat tiedot verkosta saadaan esille nopeasti.

Get In Touch

Send us your email and we'll reply ASAP.