BRUKSVILKÅR

For Keypros tjenester

1 BRUKSVILKÅR

Når du godkjenner disse vilkårene, vil vi gi deg tilgang til Keypros nettjeneste (tjenesten) 1.  Tjenesten levers av Keypro Oy (vi/oss), basert på avtalen vår med kunden. Kunden kan være en eier av infrastruktur, en nettverksplanlegger, en konsulent eller en hvem som helst annen person eller enhet som har kjøpt tjenesten av oss. Tjenesten gir deg til gang til å se og dokumentere nettverk for infrastruktur på nett. Vi gjør tjenesten tilgjengelig for deg og forventer at du vil følge bruksvilkårene som er nedfelt i dette dokumentet. Dette tillater oss å levere verdifulle tjenester og lar deg og andre brukere benytte dere av tjenesten. Tjenesten er kun ment for næringsbruk, ikke til forbrukerformål.

1 Se oversikt over hvilke tjenester som dekkes av disse vilkårene på https://www.keypro.fi/no/

2 DIN PERSONLIGE KONTO

Tjenesten sporer endringer i informasjon som er lagret i tjenesten. Du er ansvarlig for endringer utført fra kontoen din. Dette er grunnen til at brukerkontoen din er personlig. Del aldri påloggingsinformasjonen din til tjenesten med noen eller la andre personer bruke kontoen din.

3 PERSONVERN

Vi plikter

  1. å se til at tjenesten fungerer som den skal;
  2. å sikre informasjon som er lagret i tjenesten;
  3. å forsyne kunden med nøyaktige fakturajournaler;
  4. å levere revisjonsspor for bruken av tjenesten;
  5. å utvikle tjenesten.
Av årsakene ovenfor overvåker vi bruken din av tjenesten. Vi har utformet tjenesten på en måte som respekterer personvernet ditt. Du kan lese mer om dette i personvernerklæringen vår.

4 GOD OPPFØRSEL

Målet vårt er å tilby en utmerket tjeneste. Vi har ansvaret for at tjenesten fungerer som den skal for alle kundene og brukerne våre. Derfor ber vi deg om at du samarbeider med oss og bruker tjenesten på en ansvarlig måte. Vi forbeholder oss retten til å terminere tilgangen din til tjenesten dersom vi mener du bruker den på en skadelig eller ulovlig måte.

5 DERSOM TING GÅR GALT 

Vi utvikler tjenesten vår kontinuerlig. Dersom du oppdager en mangel eller en feil eller ser noe som kan forbedres, si fra til oss. Du kan kontakte oss på support@keypro.fi.

Vi leverer tjenesten vår til nytte for deg med et ønske om å gjøre hverdagen ditt enklere. Vi kan imidlertid ikke garantere for at ting aldri vil gå galt. Derfor kan vi ikke påta oss ansvar for skader relatert til bruken din av tjenesten. Av og til kan det hende vi må begrense tilgangen din til tjenesten for å utføre oppdateringer, reparasjoner eller vedlikehold. Vi vil forsøke så godt vi kan å sende forhåndsvarsler om tjenestavbrudd til kunden.

6 TJENESTEN

Tjenesten består av kjernefunksjoner og tilleggsfunksjoner. Det kan hende du ikke vil ha tilgang til alle tjenestens funksjoner. Vi har blitt enige med hver kunde om detaljene relatert til tjenestens omfang i en separat avtale. Du kan spørre kunden om det avtalte tjenesteomfanget og funksjonene knyttet til dette.

7 DATA

De fleste av opplysningene vi lagrer i tjenesten legges til av brukere som deg selv. Det finnes lovgivning som styrer prinsippene for innsamling av opplysninger og publisering av disse på nett. Derfor ber vi deg være helt sikker på at:

  1. opplysninger du legger inn i tjenesten er korrekte, og at
  2. opplysninger som kan kobles til en ekte person lagres og behandles i overensstemmelse med den tidligere nevnte personvernerklæringen vår.
Vi er databehandler for opplysningene. Registrator har definert hvordan og hvorfor opplysninger kan samles inn, behandles og slettes i sin egen personvernerklæring. Vennligst les gjennom denne før du legger inn personlige opplysninger i tjenesten.

8 OPPHAVSRETT

Vi eier de immaterielle rettighetene til tjenesten. Vi er stolte over å bruke komponenter bygget på åpne kilder i utviklingen av tjenesten. Dataene som lagres i tjenesten, eies ofte av kunden. Tjenesten kan gjøre disse dataene tilgjengelig for offentligheten og andre brukere for visning og redigering. Derfor krever vi at du overdrar rettigheten til å lagre, redigere og gjøre data tilgjengelig for andre brukere av tjenesten til oss. Vi ønsker å forsikre oss om at tjenesten ikke bryter med opphavsretten til andre aktører. Hver gang du legger inn data i tjenesten, sørg først for at du har rett til å gjøre dette. 

9 BRUK SOM IKKE ER TILLATT 

Tjenesten er et resultat av vårt harde arbeid og kreativitet.  Vi forbeholder oss alle rettigheter til tjenesten. Vi ber deg respektere innsatsen vår og åndsverket vårt.

Vi ber deg om ikke å

  • lage kopier, modifikasjoner eller bearbeidelser av tjenesten eller dokumentasjonen.
  • dekompilere eller dekonstruere (reverse engineering) tjenesten.

Dersom du skulle finne på noe du har lyst til å gjøre med tjenesten som ikke er dekket av vilkårene nevnt her, ta kontakt med oss, så skal vi prøve å finne en løsning.

10 KONFIDENSIALITET 

Tjenesten inneholder informasjon om kunden, infrastrukturnett og brukerne av disse. Denne informasjonen er konfidensiell og kun ment for brukere av tjenesten. Det er ikke tillatt å dele informasjonen med andre. Dette vilkåret gjelder selv etter at du slutter å bruke tjenesten.

11 OPPSIGELSE

Du plikter å benytte deg av tjenesten på en respektfull måte som overholder de nevnte vilkårene. Dersom du ikke gjør dette, forbeholder vi oss retten til å terminere tilgangen din til tjenesten. Disse bruksvilkårene forblir gjeldende helt fram til kundens abonnement hos deg utløper eller avsluttes, eller dersom tilgangen din til tjenesten har blitt terminert av kunden eller av oss.

12 ENDRINGER

Vi ønsker å fortsette å utvikle tjenesten. Derfor forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer på funksjonene til tjenesten samt tjenestens bruksvilkår fra tid til annen eller som avtalt med kunden. Hver gang vi endrer bruksvilkårene, vil disse endringene bli presentert for deg før du logger på tjenesten neste gang. Vi kan også meddele endringer via e-post eller kontaktinformasjonen knyttet til kontoen din. Disse bruksvilkårene er datert og ble sist oppdatert 26. mars 2018

13 LOVVALG

Ettersom vi er et finsk selskap, følger disse vilkårene finsk lovgivning, ekskludert lovvalgsbestemmelser.

Bli en del av teamet vårt

Ønsker du å utgjøre en forskjell i samfunnet?

keypro-join-our-team