TJÄNSTEVILLKOR

För Keypro-tjänster

1 TERMS OF SERVICE

När du har godkänt dessa villkor kommer vi att ge dig tillgång till Keypro-webbtjänsten (Tjänst) 1.  Denna Tjänst tillhandahålls av Keypro Oy (Vi, Oss, Vårt), baserat på Vårt avtal med kunden. Kunden kan vara en infrastrukturägare, nätverksplanerare, konsult eller annan aktör som har köpt Tjänsten av Oss. Tjänsten ger dig möjlighet att komma åt, se och dokumentera infrastrukturnätverk online.

Vi gör Tjänsten tillgänglig för dig och förväntar Oss att du följer dessa användarvillkor. På så vis kan vi kan tillhandahålla värdefulla tjänster och du och andra användare av tjänsten får möjlighet att dra nytta av dem. Tjänsten är enbart avsedd för företagsanvändning och inte för konsumenter.

1 Se en lista över tjänster som omfattas av dessa villkor på  https://www.keypro.fi

2 DITT PERSONLIGA KONTO

Tjänsten spårar ändringar som görs i informationen som lagras i Tjänsten. Du är ansvarig för ändringar som görs med ditt konto. Därför är ditt användarkonto är personligt. Dela inte den information som behövs för att logga in på tjänsten med någon, och låt inte andra personer använda ditt konto till tjänsten.

3 INTEGRITET

Vi har förbundit oss till följande

  1. att arbeta för att Tjänsten ska fungera korrekt;
  2. att skydda informationen som lagras i Tjänsten;
  3. att tillhandahålla korrekta faktureringsuppgifter till kunden;
  4. att tillhandahålla en granskningslogg över användningen av Tjänsten;
  5. att utveckla Tjänsten.
Av dessa skäl övervakar vi din användning av Tjänsten. Vi har utformat Tjänsten så att den respekterar din integritet. Mer information finns i vår integritetspolicy.

4 GOTT UPPFÖRANDE, TACK

Vårt mål är att tillhandahålla en fantastisk Tjänst. Vi ansvarar gentemot alla våra kunder och användare för att vår Tjänst ska fungera som tänkt. Därför ber vi om ditt samarbete och att du använder tjänsten på ett ansvarsfullt sätt. Vi har rätt att stänga ner din åtkomst till tjänsten om vi anser att din användning är skadlig eller kränkande.

5 OM NÅGOT GÅR SNETT

Vi utvecklar ständigt Tjänsten. Om du upptäcker ett fel, en defekt eller en förbättringspotential i tjänsten ska du meddela oss. Du kan kontakta oss på support@keypro.fi.

Vi tillhandahåller tjänsten till nytta för dig och vi vill göra ditt liv enklare. Vi kan emellertid inte garantera att problem aldrig någonsin kommer att uppstå. Därför kan vi inte ta på oss ansvar för skador som uppstår i samband med din användning av tjänsten.


Vi kan ibland behöva begränsa din åtkomst till Tjänsten för att uppdatera, laga eller underhålla den. Vi kommer att försöka informera våra kunder i förväg om eventuella avbrott i Tjänsten.

6 TJÄNSTEN

Tjänsten har kärnfunktioner och tilläggsfunktioner. Du kanske inte har åtkomst till alla funktioner i Tjänsten. Vi kommer överens om detaljerna kring Tjänsteomfattningen i ett separat avtal med Kunden. Du kan be Kunden om information om Tjänsteomfattningen och avtalad funktionalitet.

7 DATA

De flesta data som vi lagrar i Tjänsten läggs till av användare som du. Det finns lagar som styr vår datainsamling och hur vi gör dessa data tillgängliga online. Därför ber vi dig att säkerställa:

  1. att de data du matar in i Tjänsten är korrekta, och
  2. att du följer ovannämnda integritetspolicy vid lagringen och behandlingen om dessa data kan kopplas till en fysisk person.

Vi fungerar som personuppgiftsbiträde för informationen. Registratorn har definierat hur och varför uppgifterna samlas in, behandlas och raderas i sin egen integritetspolicy. Läs den innan du tillhandahåller personuppgifter i Tjänsten.

8 UPPHOVSRÄTT

Vi äger Tjänstens immateriella rättigheter. Vi är stolta över att använda komponenter med öppen källkod för att leverera Tjänsten. De uppgifter som lagras i Tjänsten ägs ofta av vår kund.

Tjänsten kan göra informationen tillgänglig och redigerbar för allmänheten och andra användare. Därför kräver vi att du ger Oss rätt att lagra data, redigera data och göra dem tillgängliga för andra tjänsteanvändare.

Vi vill säkerställa att upphovsrätter aldrig kränks av Tjänsten. Närhelst till tillhandahåller data i Tjänsten ska du vara säker på att du har rätt att göra detta.

9 OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Tjänsten är ett resultat av vår kreativitet och vårt hårda arbete.  Vi förbehåller oss alla rättigheter till Tjänsten. Därför önskar vi att du respekterar vår prestation och vår immateriella egendom.

Vi ber dig att inte

  • skapa kopior, modifieringar eller härledda verk av tjänsten eller dokumentationen.
  • dekompilera eller rekonstruera tjänsten.

Om du kommer på något du vill göra med Tjänsten som inte omfattas av dessa villkor kan du kontakta oss, så kanske vi kan hitta en lösning.

10 KONFIDENTIALITET

Tjänsten innehåller information om Kunden samt deras infrastrukturnätverk och användare. Denna information är konfidentiell och endast avsedd för Tjänstens användare. Du får inte göra denna information tillgänglig för någon annan. Detta villkor gäller också om du slutar använda Tjänsten.

11 UPPSÄGNING

Du har ansvar att använda Tjänsten på ett respektfullt sätt och följa dessa villkor. Om du inte gör det har vi rätt att säga upp din åtkomst till tjänsten.

Dessa användarvillkor gäller tills kundens abonnemang för dig löper ut eller avslutas, eller din åtkomst till tjänsterna sägs upp av kunden eller oss.

12 ÄNDRINGAR

Vi vill fortsätta utveckla Tjänsten. Därför kan vi då och då, eller i enlighet med en överenskommelse med kunden, ändra funktionerna i tjänsten och dessa användarvillkor. Närhelst vi ändrar användarvillkoren presenterar vi dessa ändringar så att du kan ta del av dem innan du loggar in på tjänsten. Vi kan också meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller den kontaktperson som är kopplad till ditt konto. Dessa Tjänstevillkor är daterade och senast uppdaterade 26 mars 2018.

13 STYRANDE LAG

Eftersom vi är ett finskt företag följer dessa villkor Finlands lagar exklusive dess bestämmelser om lagval.