Whistleblowing

TJENESTEN

Vi forsøker så godt vi kan å opprettholde åpenhet og god bedriftsetikk. Rapporteringskanalen gjør det mulig å kommunisere mistanker om kritikkverdige forhold eller misbruk relatert til personer, organisasjonen vår, samfunnet generelt eller klima. Varslingstjenesten bidrar til å redusere sannsynligheten for misbruk og er et bevis på vår forpliktelse til rettferdighet. Du trenger ikke ha beviser for mistankene dine, men varsler må være opprettet i god tro.  Du kan dele bekymringer anonymt i notifikasjonskanalen. Denne driftes av en tredjepart, WhistleB.

OPPRETTE VARSEL

Kanalen hvor du kan rapportere anonymt finner du på: 
https://report.whistleb.com/fi/geomatikk


Du får tilgang til kanalen via blant annet laptop, nettbrett eller smarttelefon. Vi anbefaler at du sender varselet fra en enhet som ikke er koblet til intranettet vårt.

Du finner mer informasjon her:

 

"WhistleB tilbyr tredjeparts varslingsstjenester som garanterer varslerens anonymitet i kommunikasjon med arbeidsgiver. Tjenesten er fullstendig adskilt fra arbeidsgiverens IT-systemer og nettjenester. WhistleB lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan bidra til å identifisere varselets avsender. Alle varsler er kryptert og kan kun hentes ut av navngitte personer. WhistleB kan ikke hente ut eller lese varslen" WhistleB