Whistleblowing

TJÄNST

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och affärsetik på hög nivå. Vår rapporteringskanal ger möjlighet att kommunicera misstänkta överträdelser som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Visselblåsartjänsten minskar risken för överträdelser och visar vårt engagemang för en rättvis verksamhet. Du måste inte ha bevis till stöd för dina misstankar, men du måste rapportera i god tro.

Du kan dela dina misstankar anonymt genom vår meddelandekanal. Denna drivs av våra externa partner, WhistleB.

SKICKA ETT MEDDELANDE

Kanalen som möjliggör anonym rapportering finns på:
https://report.whistleb.com/fi/geomatikk


Meddelandekanalen kan exempelvis nås från en dator, surfplatta eller smarttelefon. Vi rekommenderar dig att inte skicka din rapport från en enhet som är ansluten till vårt intranät.

Mer information finns här:

 ”WhistleB erbjuder en tredjepartsrapporteringstjänst som garanterar den rapporterande personens anonymitet när hen kommunicerar med arbetsgivaren. Tjänsten är helt avskild från arbetsgivarens IT-system och onlinetjänster. WhistleB lagrar inte IP-adresser eller annan information som kan identifiera rapportens avsändare. Alla rapporter krypteras och endast namngivna personer kan få tillgång till informationen. WhistleB kan inte avkryptera och ta del av rapporterna.” WhistleB