PERSONVERNERKLÆRING

Keypro Oy

1 PERSONVERNERKLÆRING

Keypro respekterer ditt personvern og konfidensialiteten av dine personlige opplysninger. 

Denne personvern-erklæringen gir deg informasjon om våre prinsipper for behandling av personlig informasjon som brukes i vårt nettverksinformasjonssystem (Tjenesten) eller andre systemer som inneholder personopplysninger som er levert av Keypro (Vi/Oss). Vi overholder EUs personvernforordning (GDPR).

Tjenesten leveres i henhold til avtalen vår med kunden. Kunden kan være en infrastruktureier, en nettverksplanlegger, en konsulent eller hvem som helst som har kjøpt tjenesten fra oss.

Avhengig av hvilken tjeneste du bruker, kan Keypro ha rollen som databehandler og/eller behandlingsansvarlig. Ifølge GDPR er behandlingsansvarlig den som definerer formålet og metoden for behandling av personopplysninger. I dette dokumentet beskriver vi som databehandler de generelle prinsippene for behandling av personlig informasjon som er felles for alle våre nettinformasjonssystemkunder. Behandlingsansvarlig kan gi deg mer detaljert informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

2 KONTAKTOPPLYSNINGER FOR BEHANDLINGSANSVARLIG OG REPRESENTANT

Keypro Oy fungerer som behandlingsansvarlig for følgende registre:

 • Nettsiden www.keypro.fi
 • Keypros nettavstemninger
 • Keypros supportsystem for sluttbrukere
 • Keypros markedsføringssystem

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig for disse registrene er:

Keypro Oy
Hiilikatu 3
FI-00180  HELSINKI
FINLAND

privacy@keypro.fi

For andre tjenester som leveres av Keypro, fungerer vi generelt som databehandler, mens kunden som bestilte tjenesten, fungerer som behandlingsansvarlig. Du kan finne informasjon om behandlingsansvarlig og representant for tjenesten du bruker i de spesifikke brukervilkårene som er tilgjengelige direkte fra kunden eller på innloggingssiden til tjenesten.

3 PERSONLIG INFORMASJON VI SAMLER INN OG LAGRER

Vi samler inn personlig informasjon om deg som sluttbruker av nettverket, for eksempel som en kunde av et vannforsyningssystem eller et telekommunikasjonsnett, for å kunne tilby høykvalitetstjenester. Vi samler også informasjon om brukerne for å videreutvikle våre tjenester. Hvis du er en kunde eller ansatt, lagrer vi informasjonen din i våre registre.

Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger, som angitt i artikkel 6 i EUs generelle personvernregler, inkluderer:

 • Vårt kontraktsmessige forhold med registeransvarlig når kunden vår behandler dine personopplysninger for å levere deg en nettjeneste, for eksempel en internettforbindelse eller vanntjeneste
 • Vår legitime interesse i å kunne tilby tjenester

Hvis du ikke logger deg på tjenesten, lagrer vi kun din IP-adresse og annen informasjon som automatisk samles inn av systemet.

Hvis du logger deg på tjenesten, samler vi kun inn og lagrer de opplysningene om deg som er nødvendige for å levere tjenesten.

Vi samler inn og lagrer følgende informasjon:

 • Ditt navn og kontaktopplysninger (som telefon og e-post);
 • Eventuelt firmanavn
 • Dine tilgangsopplysninger (kryptert)
 • Din IP-adresse og annen informasjon som genereres automatisk eller som du oppgir mens du bruker tjenesten
 • For sluttbrukere av nettverket lagres også adresse og boligtype, når aktuelt

4 HVORDAN VI SAMLER INN INFORMASJON

Vi samler inn og lagrer informasjon som du oppgir til tjenesten eller som er nødvendig for å levere tjenesten. Vi samler også informasjon som genereres automatisk når du bruker tjenesten eller tjenestens nettside. Vi bruker informasjonskapsler, sporingspiksler og andre lignende teknologier for å samle inn informasjon.

5 OPPBEVARINGSSTED OG DELING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig, som kan være en av våre kunder, bestemmer hvor informasjon, som for eksempel nettverksdata, skal lagres. Du kan få mer informasjon om dette fra behandlingsansvarlig.

Som databehandler kan vi dele dine personlige opplysninger med operatører og informasjonssystemer, kun i den grad det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i avsnittet "Personlige opplysninger om deg som vi samler inn og lagrer". Vi kan også dele dine personlige opplysninger med myndighetene i de tilfellene hvor lovgivningen eller myndighetene pålegger oss dette.

6 OVERFØRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER UTENFOR EU ELLER EØS

Som behandlingsansvarlig kan vi overføre data fra våre registre, som for eksempel markedsføringsregistret vårt, utenfor grensene til EU, og vi vil alltid overholde de samme prinsippene for databeskyttelse.

7 LAGRINGSTID FOR DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi lagrer dine personlige opplysninger i henhold til behandlingsansvarliges instruksjoner så lenge du er en bruker av tjenesten eller nettverkstjenesten som kunden har tilbudt deg. Dette er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

8 DINE RETTIGHETER SOM EN DATASUBJEKT

Du har rett til å:

 • Få informasjon om behandlingen av dine personlige opplysninger
 • Få tilgang til dine personlige opplysninger
 • Motsette deg behandling av dine personlige opplysninger
 • Be om korrigering eller sletting av dine personlige opplysninger

For å utøve disse rettighetene må du sende en henvendelse til behandlingsansvarlig.

9 DIN RETT TIL Å KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETEN

Hvis du mener at vi eller behandlingsansvarlig har behandlet dine personlige opplysninger i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

10 DATA SECURITYDATASIKKERHET

Sammen med behandlingsansvarlig sørger vi for at dine personlige opplysninger er beskyttet og lagret i et informasjonssystem der bare de som trenger opplysningene for å utføre oppgavene sine, har tilgang. Disse personene er utstyrt med personlige brukernavn og identifikatorer og er pålagt å ivareta konfidensialiteten til personopplysningene dine. Dine personlige opplysninger lagres i et sikkert servermiljø.

11 BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler for tjenestens funksjonalitet og for å overvåke bruk av nettsidene. Du kan blokkere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine. Du kan også slette informasjonskapslene fra nettleseren din etter bruk av tjenesten og nettsidene. Imidlertid kan dette påvirke muligheten til å bruke tjenesten eller redusere ytelsen.

12 OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERN-ERKLÆRINGEN

Vi vil oppdatere denne personvern-erklæringen når det er nødvendig, for eksempel som følge av endringer i lovgivningen. Den siste oppdateringen ble gjort 8. august 2023.

13 PRIORITET FOR VERSJONER PÅ ULIKE SPRÅK

Vi har forsøkt å bevare det samme innholdet i oversettelser av denne personvern-erklæringen til forskjellige språk. Hvis det likevel skulle være avvik mellom innholdet i den finske versjonen og en oversatt versjon, vil den finske personvern-erklæringen ha forrang.

Bli en del av teamet vårt

Ønsker du å utgjøre en forskjell i samfunnet?

keypro-join-our-team