KEYPRO OY:N TIETOSUOJAPERIAATTEET

Keypro Oy

1 Tietosuojaperiaatteet

Keypro kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. 

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa sinulle periaatteista, joilla huolehdimme tietosuojastasi käyttäessäsi Keypron (me) toimittamaa verkkotietojärjestelmä¬palvelua (palvelu). Kerromme myös periaatteista Keypron muiden henkilörekisterien suhteen. Toimimme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

Me tarjoamme palvelun perustuen asiakkaan (asiakas) kanssa tekemäämme sopimukseen. Asiakas voi olla infrastruktuurin omistaja, verkostosuunnittelija, konsultti tai kuka tahansa, joka on ostanut palvelun meiltä

Käyttämästäsi järjestelmästä riippuen Keypro voi olla henkilötietojen Käsittelijän ja/tai Rekisterinpitäjän roolissa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja siksi tässä dokumentissa kerromme Käsittelijänä sinulle vain kaikille verkkotietojärjestelmäasiakkaillemme yleiset periaatteet tietojesi käsittelystä. Rekisterinpitäjä voi kertoa tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä.

2 Rekisterinpitäjän ja edustajan yhteystiedot

Keypro Oy on Rekisterinpitäjä seuraaville rekistereille:

 • www.keypro.fi -verkkosivusto
 • Keypron käyttäjätukijärjestelmä
 • Keypron asiakassuhteiden hallintajärjestelmä
 • Keypron henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot näille rekistereille ovat

Keypro Oy
Hiilikatu 3
FI-00180  HELSINKI
FINLAND

privacy@keypro.fi

Muiden Keypron palveluiden osalta Keypro toimii yleensä henkilötietojen käsittelijän roolissa ja palvelun tilannut asiakkaamme on Rekisterinpitäjä. Löydät käyttämäsi palvelun Rekisterinpitäjän ja rekisterin yhteyshenkilön tiedot asiakaskohtaisista käyttöehdoista, jotka ovat saatavilla suoraan asiakkaalta tai linkattuna palvelun sisäänkirjautumissivulle.

3 Mitä tietoja tallennamme sinusta

Tallennamme henkilötietoja sinusta verkon loppuasiakkaana, kuten vesijohtoliittymäasiakkaasta tai tietoliikenneverkon liittymäasiakkaasta, jotta laadukkaan verkkopalvelun tuottaminen sinulle onnistuu. Keräämme tietoa käyttäjistä myös palvelun kehittämiseksi. Jos olet asiakkaamme tai työntekijämme, tallennamme tietoja sinusta muihin rekistereihimme. 

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti

 • sopimussuhteesi Rekisterinpitäjään, kun asiakkaamme käsittelee henkilötietojasi verkkopalvelun, kuten internet- tai vesijohtoliittymän, tuottamiseksi sinulle
 • meidän oikeutettujen etujemme toteuttaminen tuottaaksemme Palveluita

Mikäli et kirjaudu palveluun, tallennamme vain IP-osoitteesi ja muun automaattisesti palvelun keräävän tiedon. 

Jos kirjaudut palveluun, keräämme ja tallennamme ainoastaan palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisia tietoja Sinusta. 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 • nimesi ja yhteystietosi (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite);
 • mahdollisen yrityksesi nimen
 • käyttöoikeustietosi (salattuna)
 • IP-osoitteesi ja muut tiedot, jotka syntyvät automaattisesti tai jotka annat käyttäessäsi Palvelua. 
 • verkon loppuasiakkaasta tallennamme myös osoitteesi ja mahdollisen asunnon tyypin.

 

4 Miten keräämme tietoja

Keräämme ja käsittelemme ainoastaan

 • itse palveluun antamiasi tai asiakkaallemme palvelun tai verkkopalvelun toimittamiseksi antamiasi tietoja 
 • palvelussa tai sen verkkosivuilla vierailemisen yhteydessä automaattisesti syntyviä tietoja. 

Voimme käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta vastaavaa tekniikkaa tietojen keräämiseksi.

5 Missä säilytämme ja miten luovutamme ja siirrämme henkilötietoja

Rekisterinpitäjä, kuten asiakkaamme, voi määrittää sijainnin, jossa tiedot, kuten verkkotiedot, säilytetään. Tietoja tästä saat Rekisterinpitäjältä. 

Me Rekisterinpitäjänä voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten toimijoiden ja tietojärjestelmien kanssa, jotka käyttävät tietoja kohdassa ”Mitä tietoja tallennamme sinusta” kuvattuja tarkoituksia varten ja vain siinä laajuudessa, joka on välttämätöntä tarkoituksien toteuttamiseksi.  Voimme myös jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa, mikäli lainsäädäntö tai viranomaiset näin määräävät. 

6 Henkilötietojen siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjänä voimme siirtää rekistereidemme, kuten markkinointirekisterimme, tietoja EU:n ulkopuolelle, missä noudatamme edelleenkin näitä samoja tietosuojaperiaatteita.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti niin kauan kuin olet palvelun tai asiakkaamme sinulle tarjoaman verkkopalvelun käyttäjänä ja niitä on tarpeen säilyttää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

8 Oikeutesi Rekisteröitynä

Sinulla on oikeus: 

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa käsittelemämme itseäsi koskevat henkilötiedot;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä; sekä
 • vaatia henkilötietojesi oikaisua ja tietojen täydentämistä tai poistamista.

Käyttääksesi näitä oikeuksia sinun tulee esittää pyyntö Rekisterinpitäjälle.

9 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että me tai Rekisterinpitäjä käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

10 Tietoturva

Huolehdimme yhdessä Rekisterinpitäjän kanssa, että henkilötietosi on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja tunnisteet ja heitä sitoo henkilötietojen salassapitovelvoite. Henkilötietosi ovat talletettuina suojatussa palvelinympäristössä.

11 Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (”cookies”) palvelun toimintoihin ja sen verkkosivuston käytön seurantaan. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista. Voit myös poistaa evästeet selaimestasi palvelun ja sen verkkosivuston käytön jälkeen. Jos teet näin, palvelun käyttösi voi kuitenkin estyä tai palvelu voi toimia huonosti. 

12 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Kun esimerkiksi lainsäädännön muuttuu, päivitämme tätä tietosuojaselostetta. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.8.2023.

13 Eri kielisten versioiden pätemisjärjestys

Olemme pyrkineet samaan sisältöön tämän tietosuojaselosteen eri kielisissä käännöksissä. Mikäli kuitenkin suomen- ja muunkielisten käännösten sisällössä on eroja, suomenkielisen tietosuojaselosteen teksti on määräävä.