MEISTÄ

Keypro Oy

Olemme suomalainen verkko- ja paikkatietoratkaisuihin erikoistunut ohjelmisto- ja palveluyritys yli kahdenkymmenen vuoden ammattitaidolla. Asiakkaitamme ovat erilaisten maanalaisten ja -päällisten verkkojen omistajat, urakoijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät. Palvelemme yli 200 asiakasta kattaen tietoliikenneverkot, vesihuoltoverkot, sähkön jakelun, katuvalaistuksen, kaukolämmön ja maakaasun. Olemme kansainvälisestikin ainutlaatuinen yritys, sillä tarjoamme sekä verkkotietoon liittyvät asiantuntijapalvelut kuin itse verkkotiedon ohjelmistoratkaisut. Lisäksi operoimme Suomessa maanlaajuista Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelua. Kansainvälisesti toimitamme ammattipalveluja sekä verkkotietoratkaisuja useisiin maihin - partneriverkostomme kattaa yli 10 maata.

Tehtävämme on parantaa verkko-omaisuuden hallintaa: suunnittelua, rakentamista, dokumentointia ja ylläpitoa. Yhdistämme oman palveluosaamisemme verkkotietoratkaisuiden kehittämiseen ja sitä kautta luomme yhä tehokkaampia ratkaisuja toimialoillemme. Tehostamisella tarkoitamme sekä kustannussäästöjä, jotka saavutetaan uusimman pilvipohjaisen tietotekniikan avulla että säästöjä joita saavutetaan verkko-omaisuuden hallinnan yksinkertaistamisella. Ohjelmistoratkaisumme perustuukin puhtaaseen selainarkkitehtuuriin, joka mahdollistaa verkkotietoon pääsyn ajasta ja paikasta riippumatta. Näin mahdollistamme myös saumattoman yhteistyön verkonomistajan ja urakoijien välillä.

Olemme asiakaskyselyiden vastausten perusteella nopeita ratkomaan vaikeitakin ongelmia, sitoutuneita tuottamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun ja ohjelmiston kehittäjinä pitkäjänteisiä. Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja ohjelmistamme tuleekin uusi versio lähes joka vuosi tuotantoon. Pitkäjänteisen kehityksen ansiosta myös asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä ja asiakkaamme voivat luottaa verkkotiedon hallinnan ja käsittelyn meidän käsiimme vuosiksi eteenpäin.

LAATU- JA TIETOTURVASERTIFIKAATIT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ >>