KEYaqua

KeyAqua är ett nätverksinformationssystem som gör det enkelt att hantera vattennät och kommunicera med slutkunder.

kortfattat

KeyAqua är ett integrerat moln- och webbläsarbaserat NIS-system för dricksvatten-, avlopps- och dagvattennätverk. KeyAqua hjälper er att hantera nätverkstillgångar, förstå nätverksbeteenden, analysera och planera underhåll och investeringar och kommunicera med kunderna. Behörig personal och konsulter kan arbeta tillsammans med alla nätverksdata på ett och samma ställe. 

Fördelar

01

Moln- och webbläsarbaserat

KeyAqua är tillgängligt för alla i teamet, i eller utanför din organisation, med säkra men obegränsade användarkonton.

Alla teammedlemmar kan arbeta med samma data i realtid och du kan tilldela områdesbaserade behörigheter till konsulter som ger dem tillgång till data och låter dem djupanalysera detaljer i fält med bara en mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator. 

02

Säkert informationsflöde

Säkra data rör sig supersmidigt från fältet till analysfunktionalitet och kartvisualiseringar, och de är alltid uppdaterade med support tillgänglig dygnet runt.

Med KeyAqua kan du hitta objekt som baseras på attribut som till exempel renoveringsbehov, rördiameter, status eller ålder och visualisera informationen på en karta för att bättre förstå vart investeringar och underhållsresurser ska fokuseras. Alla data är också säkra – vi är informationssäkerhetscertifierade i enlighet med ISO 27001 och har alla kontroller på plats för att förhindra att känslig information hamnar i fel händer. För att garantera säkerheten också i framtiden granskas vi kontinuerligt av en oberoende tredje part som testar, inspekterar och certifierar verksamheten.

03

Bättre förståelse 

Datavisualiseringsmöjligheter, analysverktyg och hydraulisk modellering hjälper er att bättre förstå ert nätverks beteende.

KeyAqua hjälper er att förbättra vattenkvaliteten med hydraulisk modellering. Lösningen hjälper er i beredskapen inför nödsituationer genom att simulera möjliga resultat. KeyAqua kan analysera möjligheter till nätverksrenovering och utföra riskbedömningar genom att modellera nätverkets sårbarheter och motståndskraft.

04

Bättre prestanda

Vattenbalansberäkningar hjälper er att snabbt hitta läckor, och med felkartor är det enkelt att informera berörda kunder.

När KeyAqua kopplas till fysiska mätanordningar blir det enkelt att förstå vattenflöden och identifiera möjliga läckor. Ni kan visualisera vattenförbrukningen i specifika områden och använda vattenbalansberäkningar för att planera nätrenoveringar..

05

Bättre effektivitet

Information som alltid är uppdaterad möjliggör bättre arbetsflödeshantering vid felreparation och nätverksunderhåll.

När KeyAqua ansluts till fjärrmätare, IoT-sensorer och automationssystem kan du i en enda översikt få detaljerad situationsmedvetenhet i realtid över vattenförsörjningsnätverket. Detta gör det lättare att fördela underhållsresurser och agera snabbt.

Tilläggstjänster

Våra tilläggstjänster ger mervärde till KeyAqua-kunder

Supporttjänster

Vi finns alltid där för våra kunder. Skulle du behöva teknisk support för din Keypro-produkt står vårt supportteam redo att hjälpa till. Teamet nås via e-post (support@keypro.fi) eller telefon  +358 45 490 7804.

Utbildningstjänster

Vare sig du är ny användare eller veteran som vill uppdatera dina kunskaper erbjuder vi utbildningstjänster som hjälper dig. Söker du utbildningstjänster ska du kontakta din Customer Success Manager eller skicka ett mejl till support@keypro.fi

Konverteringstjänster

Våra konverteringstjänster stöttar och hjälper dig när dina data behöver konverteras, klassificeras, digitaliseras eller modifieras för mer effektiv användning. Tjänsten är tillgänglig för befintliga och nya Keypro-kunder. Kontakta oss på sales@keypro.fi för mer information.

Kom igång

Om du vill maximera värdet av dina data och stärka kundrelationerna ska du höra av dig till oss.

De senaste KeyAqua-blogginläggen

KeyAquas styrkor är dataimport och- export (till exempel Rest API), visualiseringar och helheten. Lösningen hjälper allmännyttiga företag med den långsiktiga planeringen, dataanalysen och visualiseringen.

KYMEN VESI | VATTENTJÄNSTFÖRETAG

quote