KEYlight

KeyLight är nätverksinformationssystemet som hanterar gatubelysningsnätverk.

kortfattat

KeyLight är ett moln- och webbläsarbaserat system för planering, driftsättning, drift och hantering av gatubelysningsnätverk. Med alla nätverksdata samlade på ett och samma ställe kan behöriga medarbetare och konsulter arbeta tillsammans för att stötta och underhålla nätverket, hantera inventarier och lösa problem.

Fördelar

01

Moln- och webbläsarbaserat

KeyLight är tillgängligt för alla i teamet, i eller utanför din organisation, med säkra men obegränsade användarkonton. 

Alla teammedlemmar kan arbeta med samma data i realtid och du kan tilldela områdesbaserade behörigheter till entreprenörer så att de kan komma åt och uppdatera information om till exempel stolp- och kabelanslutningar. KeyLight nås via en mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator.

02

Säker information

Informationen är alltid säker och rör sig utan hinder från fält till analys och visualisering på en karta. Den är alltid uppdaterad med support tillgänglig dygnet runt.

Alla data är säkra med KeyLight – vi är informationssäkerhetscertifierade i enlighet med ISO 27001 och har alla kontroller på plats för att förhindra att känslig information hamnar i fel händer. Här ingår åtkomstkontroller, autentisering och säkerhetstopologier som tillämpas på nätverk, system och applikationer.

03

Mobilgränssnitt

Behörig personal i fält har alltid smidig tillgång till data via välbekanta mobila webbläsare och användarvänliga kartor.  

Med KeyLight behöver användarna ingen extra installation på sina bärbara datorer, surfplattor eller mobiler – allt de behöver är en internetuppkoppling och en webbläsare för att komma åt och uppdatera våra användarvänliga kartorna. 

04

Bättre effektivitet

Information som alltid är uppdaterad möjliggör bättre arbetsflödeshantering vid felreparation och nätverksunderhåll.

Med KeyLight kan du se, redigera och lägga till nätverksobjekt som till exempel stolpar, kablar, lampor och anläggningar direkt i fält för att upprätthålla uppdaterad dokumentation med hög kvalitet. Du kan också skapa och radera anslutningar mellan objekt. Med realtidsuppdateringar av informationen har dina medarbetare och konsulter alltid samma information, så att beslut kan fattas snabbare och mer effektivt.

05

Systemet växer med er

KeyLight är ett anpassningsbart och skalbart system som växer i takt med ert nät.

Eftersom KeyLight är moln- och webbläsarbaserat är det nästan oändligt skalbart med avseende på användarantal, geografisk täckning och antal installationer. Vi utvecklar också löpande våra produkter med de senaste tekniska innovationerna för att kunna erbjuda nya funktioner och tjänster.

Tillläggstjänster

Våra tilläggstjänster ger mervärde till KeyLight-kunder.

Supporttjänster

Vi finns alltid där för våra kunder. Skulle du behöva teknisk support för din Keypro-produkt står vårt supportteam redo att hjälpa till. Teamet nås via e-post (support@keypro.fi) eller telefon +358 45 490 7804.


Utbildningstjänster

Vare sig du är ny användare eller veteran som vill uppdatera dina kunskaper erbjuder vi utbildningstjänster som hjälper dig. Söker du utbildningstjänster ska du kontakta din Customer Success Manager eller skicka ett mejl till support@keypro.fi


Konverteringstjänster

Våra konverteringstjänster stöttar och hjälper dig när dina data behöver konverteras, klassificeras, digitaliseras eller modifieras för mer effektiv användning. Tjänsten är tillgänglig för befintliga och nya Keypro-kunder. Kontakta oss på sales@keypro.fi för mer information.

Kom igång

Om du vill maximera värdet av dina data och stärka kundrelationerna ska du höra av dig till oss.

De senaste KeyLight-blogginläggen