Kundberättelser

Vi värdesätter långsiktiga partnerskap, och detta är anledningen till varför vi har kunder som samarbetat med oss i över 25 år.

Filterera efter bransch

 • Telekom
 • vatten
 • värme
 • belysning

Telia Finland

Telia Finland uppgraderar till den senaste KeyCom-nätverksinformationscentralen

 • Nätverksinformationssystem som installeras i kundens lokaler på dedikerade servrar
 • Gränssnitt mot andra system
 • Datamigrering och bearbetning av 30 000 kartsidor
 • Omfattande onboarding- och utbildningsprogram

Másmóvil

Másmóvil använder KeyCom-nätverksinformationslösningen från Keypro i sin spanska verksamhet

 • Komplett planeringslösning med områdesbaserade behörigheter
 • Konsulter får tillgång till kraftfulla funktioner i tilldelade områden
 • Datamigrering av en miljon bostäder på tre månader
 • Datautbyte med samarbetsnätverk som synkroniserar nätverkets status
 • Integrering med tjänstetillgänglighet och beställningsplats

Kymen vesi

Kymen Vesi förlitar sig på KeyAqua

 • Fullständig hysning av SaaS-system
 • Nyutvecklade funktioner som till exempel gränssnitt till tredjepartssystem (till exempel mätningar)
 • Datamigrering från tre olika källor
 • Ytterligare dataförbättringstjänster

Väylä

Väylä förvaltar rikstäckande gatubelysningstillgångar i KeyLight

 • Omfattande datorkonvertering med 250 000 belysningspunkter för väg-, bro- och tunnelarmaturer samt 4 500 gatubelysningscentraler
 • Driftsättning av kundmiljö åt finska Trafikledsverkets leveransprojekt
 • Regionala utbildningar åt projektörer och entreprenörer

Jyväskylä

Jyväskylä kommun gick in i en ny era i förvaltningen av sitt gatubelysningsnät

 • Programvaran hanterar dokument för utomhusbelysningsnätverk och trafikljusnätverk
 • Överföring av befintliga data till Keylight
 • Rätt information tillgänglig från en plats som används i fält i realtid

Kervo

Kervo kommun implementerade ett modernt verktyg som syftar till att hantera gatubelysningsanläggningar

 • KeyLight-programvara som hanterar gatubelysningsnätverk och trafikljusnätverk
 • Migrering till Keylight och kvalitetsförbättring av befintliga nätverksdata
 • Enorma förbättringar av datatillgängligheten mellan intressenter
 • Omfattande onboarding- och utbildningsprogram

Helen

Helen använder KeyHeat i sin verksamhet

 • Specialutvecklad kundlösning​
 • ​Omfattande datamigrering och gränssnitt mellan KeyHeat och arbetsflödeshanterings- och CRM-system
 • Nätverket innehåller över 15 000 värme- och kylpunkter som täcker en yta med över en halv miljon invånare
Kom igång i dag

Om du vill maximera värdet av dina data och stärka kundrelationerna ska du höra av dig till oss.